1. کتاب آناتومی و فیزیولوژی در مهندسی پزشکی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات نوآور تالیف سید محمد علی پیش‌ بین
 2. کتاب مجموعه پرسش های آزمون پیش کارورزی به همراه پاسخ تشریحی شهریور 95 - گزینه اول - 11 قطب آموزشی

  59,800تومان

  53,820 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف محمد موحدی نیا میثم پناهی نسیم نعمتی مینو صالحی فاطمه رجبی
 3. کتاب درسنامه جامع آزمون های زبان MSRT - MHLE -MCHE - EPT- لزگی - ویراست دوم

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات جامعه نگر تألیف امیر لزگی
 4. کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی لزگی - ویراست هشتم

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات جامعه نگر تألیف امیر لزگی
 5. کتاب همراه زبان ارشد - مجموعه لغات عمومی و تخصصی برای زبان گروه علوم پزشکی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی، صفورا پاکیزه کار
 6. کتاب نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی - انگلیسی-فارسی

  44,900تومان

  40,410 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی، صفورا پاکیزه کار
 7. کتاب همراه زبان دکتری - مجموعه لغات عمومی و تخصصی برای زبان دکتری

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی
 8. کتاب ACP-MKSAP Neurology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert kaniecki
 9. کتاب ACP-MKSAP Rheumatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Michael H Pillinger
 10. کتاب ACP-MKSAP Gastroenterology and Hepatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Amy S Oxentenko
 11. کتاب ACP-MKSAP Cardiovascular Medicine

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Andrew Wang
 12. کتاب ACP-MKSAP Hematology and Oncology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard S. elsenstaedt
 13. کتاب ACP-MKSAP Dermatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Misha Rosenbach
 14. کتاب ACP-MKSAP General Internal Medicine

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف karen F Mauck
 15. کتاب ACP-MKSAP Endocrinology and Metabolism

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف cynthia A Burns
 16. کتاب ACP-MKSAP Nephrology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Hasan Bazari
 17. کتاب DeMyer's The Neurologic Examination

  219,200 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پردیس باوران تألیف Jose Biller
 18. کتاب Spine Surgery- Techniques, Complication Avoidance and Management -3vol-Offset به همراه CD

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Edward C. Benzel
 19. کتاب Textbook of clinical Neurology Aminoff

  139,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Michael J. Aminoff
 20. کتاب Merritt's Neurology- 2vol-2016

  449,200تومان

  381,820 تومان

  تعداد صفحه 1345 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Lewis P. Rowland
 21. کتاب Bradley's Neurology in Clinical Practice - 2vol

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Walter G. Bradley
 22. کتاب Bradley's Neurology in Clinical Practice-2016-3vol تمام رنگی

  529,200تومان

  449,820 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert B. Daroff
 23. کتاب Handbook of Neurosurgery - 2vol-Offset

  459,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Mark S Greenberg
 24. کتاب Handbook of Neurosurgery - 2vol

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Mark S Greenberg
 25. کتاب Adams and Victor`s Principles of Neurology -2vol

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Allen H Ropper
 26. کتاب Handbook of EEG Interpretation

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات پردیس باوران تألیف Selim R Benbadis
 27. کتاب Barr's The Human Nervous System-1vol

  139,200 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات پردیس باوران تألیف John h Kiernan
 28. کتاب Adams and Victors Principles of Neurology 2vol

  399,200تومان

  339,320 تومان

  تعداد صفحه 1654 انتشارات پردیس باوران تألیف Allen H Ropper
 29. کتاب Aminoff`s Neurology and General Medicine - 2vol-offset

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Michael J. Aminoff
 30. کتاب Neurological Examination Made Easy - offset

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Geraind Fuller
 31. کتاب Principles of Neural Science 2vol

  299,200 تومان

  تعداد صفحه 1709 انتشارات پردیس باوران تألیف Eric R. Kandel