1. کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 120انتشارات پارسیا تالیف مریم عابدی استاد
 2. کتاب آمادگی برای آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای و شیمی تجزیه پیشرفته

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات پارسیا تالیف مریم عابدی استاد
 3. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 1 - ویرایش هشتم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات به آوران تألیف مهدی شیرزاده
 4. کتاب تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک لواین - جلد اول

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات آذرین مهر تألیف مجتبی نعمتی زاد