1. کتاب راهنما و حل المسائل آمار و احتمال مقدماتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات نقش سیمرغ تألیف محمد حسین محسنیان
 2. کتاب تشریح کامل مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی - جلد دوم

  33,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پرسون تألیف زهره عارفی پور
 3. کتاب راهنمای متغیرهای مختلط و کاربردها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات سها دانش تألیف محمد یعقوبی فر
 4. کتاب تشریح المسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات غزل تألیف علی حق پرست