1. کتاب مروری جامع بر زبان تخصصی حسابداری، اقتصاد و بانکداری

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه پیک زبان تألیف ایان مکنزی ترجمه حسن محمدی - ذبیح اله خانی - علیرضا قناعت پیشه
 2. کتاب Professional English in use- finance

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات اندیشه پیک زبان تألیف Ian Mackenzie
 3. کتاب اصول و كاربرد حسابداری در سازماندهی دولتی و غیر انتفاعی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 4. کتاب مدیریت مالی - جلد اول

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 5. کتاب مدیریت مالی - جلد دوم

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات سمت تألیف ریموند پی نوو ترجمه دكتر علی جهانخانی
 6. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 1

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 7. کتاب حسابداری صنعتی 2 - بودجه بندی و كنترل سیستمهای استاندارد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 8. کتاب كاربرد رایانه در حسابداری

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 9. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد اول

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 10. کتاب مدیریت مالی نوین - جلد دوم

  20,500 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات سمت تألیف استفان راس ترجمه دكتر علی جهانخانی
 11. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 1

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 12. کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - از تئوری تا عمل - جلد 2

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد نمازی
 13. کتاب حسابداری مدیریت راهبردی: مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 14. کتاب حسابداری مدیریت

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 15. کتاب حسابداری مدیریت

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 16. کتاب اصول و مبانی حسابداری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 17. کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی تألیف پرویز بختیاری
 18. کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 19. کتاب اصول حسابداری

  12,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب مهربان نشر تألیف فیلیپ فس ترجمه مهدی تقوی
 20. کتاب اصول حسابداری 1

  27,000تومان

  25,650 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات صفار تألیف چارلز هورن گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش
 21. کتاب آشنایی با اصول حسابداری و مقدمات هزینه یابی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف دکتر ناصر حمیدی
 22. کتاب اصول حسابداری - جلد اول

  19,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دیدآور تألیف دکتر عزیز نبوی
 23. کتاب اصول حسابداری 1 - منطبق با استانداردهای حسابداری ایران

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 474 انتشارات ترمه تألیف دکتر حسن همتی
 24. کتاب حسابداری و کنترلهای مالی دولتی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 783 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تألیف دکتر جعفر باباجانی
 25. کتاب اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 659 انتشارات سمت تألیف داود اقوامی
 26. کتاب حسابداری دولتی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات نگاه دانش تألیف دکتر پرویز سعیدی
 27. کتاب اصول حسابداری 3

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات کتاب نو تألیف جری ویگانت ترجمه ایرج نوروش
 28. کتاب اصول حسابداری 3

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات ادبستان تألیف دکتر فرخ برزیده
 29. کتاب اصول، مفاهیم و کاربرد: حسابداری 3

  4,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانش مدیریت تألیف محمود نبی زاده
 30. کتاب اصول حسابداری 3 با تاکید بر استانداردهای حسابداری ایران

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات کیومرث تألیف مهدی علی نژاد ساروکلائی
 31. کتاب اصول حسابداری 3

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 468 انتشارات کیومرث تألیف عبدالرضا تالانه