معرفی کتاب های نشر لگا

دسته بندی :

نویسنده : شراره فرهنگ

تاریخ درج :

حجم فایل : 10

در این مقاله جدید ترین کتابهای انتشارات لگا معرفی می شوند
معرفی کتاب های نشر لگا

معرفی جدید ترین کتابهای انتشارات لگا

1 - کتاب ترنس مالیک، فیلم و فلسفه

2 - کتاب عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه

3 - کتاب دوست اعجوبه من

4 - کتاب فیلم به مثابه فلسفه، ماگنولیا

5 - کتاب فیلم به مثابه فلسفه، کپی برابر اصل

6 - کتاب فیلم به مثابه فلسفه، کازابلانکا

7 - کتاب فیلم به مثابه فلسفه، راشومون

8 - کتاب فیلم به مثابه فلسفه، همشهری کین

نظرات کاربران

عبارت امنیتی
0