1. کتاب بادهای غربی - گزیده ای از گفتگوها و سخنرانیها

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات هرمس تألیف مراد فرهادپور
 2. کتاب همه ی افتادگان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات نی تألیف ساموئل بکت ترجمه مراد فرهادپور
 3. کتاب تجربه مدرنیته

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات طرح نو تألیف مارشال برمن ترجمه مراد فرهادپور
0