1. کتاب اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات هرمس تألیف دکتر محمد ضیمران
 2. کتاب افلاطون، پایدیا و مدرنیته

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 446 انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
 3. کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات نقش جهان ترجمه دکتر محمد ضیمران
 4. کتاب نگاهی به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات نقش جهان تألیف فردریک بایزر ترجمه دکتر محمد ضیمران
0