1. کتاب نفیس ایلیاد و اودیسه

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات ارس تألیف هومر ترجمه سعید نفیسی
 2. کتاب ایلیاد

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات آوای مکتوب تألیف هومر
 3. کتاب اودیسه

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات آوای مکتوب تألیف هومر
0