1. کتاب وزن چیزها - فلسفه و زندگی خوب

   14,000 تومان

   تعداد صفحه 240 انتشارات علمی و فرهنگی تألیف جین کازز ترجمه عباس مخبر
  2. کتاب شناخت کورش جهانگشای ایرانی

   59,800 تومان

   تعداد صفحه 716 انتشارات نشر مرکز تألیف رضا ضرغامی
  0