1. کتاب تغذیه با کلسترول پایین به زبان آدمیزاد

   8,500 تومان

   تعداد صفحه 420 انتشارات هیرمند تألیف سارا بروئر ترجمه دکتر بهنام بوذری
  2. کتاب تغذیه به زبان آدمیزاد

   22,000 تومان

   تعداد صفحه 416 انتشارات هیرمند تألیف کارول آن وینزلر ترجمه دکتر بهنام بوذری
  0