1. کتاب فشار خون بالا به زبان آدمیزاد

   7,000 تومان

   تعداد صفحه 376 انتشارات هیرمند تألیف آلین روبین ترجمه دکتر مانی لطیفی
  2. کتاب ام اس به زبان آدمیزاد

   8,500 تومان

   تعداد صفحه 420 انتشارات هیرمند تألیف رزالیندا کالب ترجمه دکتر مانی لطیفی
  0