1. کتاب 50 درس اساسی در شطرنج

   16,000 تومان

   تعداد صفحه 297 انتشارات فرزین تألیف استیو گیدینز ترجمه احسان محمداسماعیل
  2. کتاب هنر دفاع جانانه در شطرنج

   7,900 تومان

   تعداد صفحه 424 انتشارات فرزین تألیف لو پولوگایفسکی ترجمه احسان محمداسماعیل
  3. کتاب گشایش های شطرنج به زبان ساده

   8,000 تومان

   تعداد صفحه 134 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه احسان محمد اسماعیل
  4. کتاب مفاهیم وسط بازی

   15,000 تومان

   تعداد صفحه 248 انتشارات شباهنگ تألیف جان نان ترجمه احسان محمداسماعیل
  0