1. کتاب اتللو

    7,000 تومان

    تعداد صفحه 128 انتشارات قطره تالیف ویلیام شکسپیر ترجمه عبدالحسین نوشین
  2. کتاب هملت

    7,500 تومان

    تعداد صفحه انتشارات جاویدان تألیف ویلیام شکسپیر ترجمه داریوش شاهین
0