1. کتاب قصه درمانی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات ارجمند تألیف علی صاحبی
 2. کتاب روش تحقیق در روانشناسی بالینی

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
 3. کتاب تمثیل درمانگری - كاربرد تمثیل در بازسازی شناختی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات سمت تألیف دكتر علی صاحبی
0