1. موجود

  کتاب گزینه برتر داخلی روماتولوژی و ریه 98

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 2. موجود

  کتاب دستیاری و پیش کارورزی اسفند 97 گزینه برتر

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 3. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (روماتولوژی و غدد)

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 4. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (گوارش ، قلب)

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 5. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (کودکان)

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 6. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (عفونی - رادیولوژی - پوست)

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 7. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (زنان)

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 8. موجود

  کتاب گزینه برتر جراحی 96

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 9. موجود

  کتاب دروس ماینور گزینه برتر 96 ( فارماکولوژی - پاتولوژی - اپیدمیولوژی )

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 10. موجود

  کتاب دروس ماینور گزینه برتر 96 - روانپزشکی، چشم، گوش و حلق و بینی

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 11. موجود

  کتاب دروس ماینور گزینه برتر 96 - نورولوژی، ارتوپدی، اورولوژی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 12. موجود

  کتاب گزینه برتر 96 (خون ، کلیه و ریه)

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات پروانه دانش تألیف دکتر مهدی ایزدی
 13. تماس

  کتاب گزینه برتر غدد، ریه، قلب - 1395

  46,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 14. تماس

  کتاب گزینه برتر اورولوژی، پوست، ارتوپدی - 1395

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 15. تماس

  کتاب گزینه برتر رادیولوژی، اپیدمیولوژی، عفونی - 1395

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 16. تماس

  کتاب گزینه برتر پیش ‌کارورزی اسفند 95 - قطب تهران و آزاد

  24,500 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 17. تماس

  کتاب نکات برتر بیماری‌های داخلی ریه

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 18. تماس

  کتاب نکات برتر فارماکولوژی 2013

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 19. تماس

  کتاب نکات برتر بیماریهای داخلی روماتولوژی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 113 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی ، زینب غریب دوست
 20. تماس

  کتاب هفته آخر - عفونی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 21. تماس

  کتاب هفته آخر داخلی 93 - داخلی سیسیل اسنشیال و هاریسون

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 387 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 22. تماس

  کتاب هفته آخر - گوش و حلق و بینی

  18,500تومان

  16,650 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 23. تماس

  کتاب هفته آخر - زنان و زایمان دنفورث

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 24. تماس

  کتاب هفته آخر - فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 83 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 25. تماس

  کتاب هفته آخر - پاتولوژی رابینز

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 26. تماس

  کتاب هفته آخر جراحی شوارتز 94

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات نیک پیک تألیف مهدی ایزدی
 27. تماس

  کتاب هفته آخر - روانپزشکی کاپلان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 69 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 28. تماس

  کتاب هفته آخر - نورولوژی امینف

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 91 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 29. تماس

  کتاب هفته آخر ریه - سیسیل اسنشیال 2016 و هاریسون 2015

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 82انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 30. تماس

  کتاب گزینه برتر دستیاری اردیبهشت 92

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 37 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 31. تماس

  کتاب گزینه برتر پیش کارورزی شهریور 93 - آزاد

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 43 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
 32. تماس

  کتاب گزینه برتر پیش کارورزی شهریور 93 - اصفهان قطب 7

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 43 انتشارات پروانه دانش تألیف مهدی ایزدی
0