1. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 1

   49,000تومان

   44,100 تومان

   تعداد صفحه 707 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ، لابرت استرایر ترجمه سالار بختیاری
  2. کتاب بیوشیمی استرایر 2015جلد 2

   49,000تومان

   44,100 تومان

   تعداد صفحه 1446 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جرمی ام برگ ترجمه سالار بختیاری
  3. کتاب بیوشیمی بالینی هنری- دیویدسن

   25,000 تومان

   تعداد صفحه 524 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ریچارد ای. مک فرسون ترجمه سالار بختیاری ، جواد محمدنژاد‌اروق
  4. کتاب بیو شیمی پزشکی اصول و کاربردها جلد 2

   45,000 تومان

   تعداد صفحه 568 انتشارات آییژ تألیف ریچارد ای. مک فرسون ترجمه سالار بختیاری ، جواد محمدنژاد‌اروق
  0