1. موجود

  کتاب CDR مروری بر آسیب شناسی دهان رگزی

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم - دکتر مریم الهی
 2. موجود

  کتاب CDR نویل 2016

  58,800 تومان

  تعداد صفحه 257 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 3. موجود

  کتاب DDQ پاتولوژی نویل 2016

  54,800 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 4. موجود

  کتاب DDQ بافت شناسی دهان تن کیت

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات شایان نمودار تألیف تألیف دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 5. تماس

  کتاب بیماری های غدد بزاقی - Gnepp 2009

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ساعده عطار باشی مقدم
 6. تماس

  کتاب پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 - جلد دوم

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر ساعده عطارباشی مقدم
 7. تماس

  کتاب DSQ مجموعه سوالات سطح بندی شده پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ساعده عطارباشی - دکتر سارا باقری
 8. تماس

  کتاب پاتولوژی دهان،فک و صورت - نویل 2016 - جلد اول

  132,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر ساعده عطارباشی مقدم
0