1. کتاب 50 درس اساسی در شطرنج

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات فرزین تألیف استیو گیدینز ترجمه احسان محمداسماعیل
 2. کتاب روش جدید اموزش شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف رومن پلتز ترجمه عباس لطفی
 3. کتاب شطرنج پیشرفته

  3,200 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات فرزین تألیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 4. کتاب تاکتیک در شطرنج

  1,700 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات فرزین تألیف عزیزاله صالحی مقدم
 5. کتاب آزمونهای مهارت در شطرنج: سنجش قدرت ترکیبی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات فرزین تألیف نیکالای ژوراولف ترجمه رضا رضایی
 6. کتاب آزمونهای استراتژی در شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات فرزین تألیف خلیل حسینی
 7. کتاب ترکیب های شطرنج

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات فرزین تألیف کورت ریشتر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 8. کتاب شروع بازی شطرنج برای نوجوانان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات فرزین تألیف جان واکر ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 9. کتاب آچمزی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات فرزین تألیف پاول دوبرینتسکی ترجمه ابوالقاسم نجیب
 10. کتاب شطرنج برای ببرها

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات فرزین تألیف سیمون وب ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 11. کتاب طرح درس برای مربیان شطرنج

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات فرزین تألیف رحیم دلجو
 12. کتاب بیایید شطرنج بازی کنیم - جلد اول

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات فرزین تألیف عزیزاله صالحی مقدم
 13. کتاب شطرنج قهرمانی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات فرزین تألیف آلبریک اوکلی ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 14. کتاب مهارت آخر بازی خود را بیازمایید

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات فرزین تألیف جان اسپیلمن ترجمه اسداله امینی جهرمی
 15. کتاب آموزش شطرنج

  12,000تومان

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات فرزین تألیف بابی فیشر ترجمه حسین میرزایی
 16. کتاب استراتژی آخر بازی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات فرزین تألیف میخائیل شرشفسکی ترجمه آلاله معظمی
 17. کتاب راه استادی در شطرنج

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات فرزین تألیف دکتر ماکس ایوه ترجمه سید کاظم مرتضوی
 18. کتاب درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات فرزین تألیف سرگئی ایواشچنکو ترجمه ابوالقاسم نجیب
 19. کتاب رویارویی دوجانبه احسان قائم مقامی - آناتولی کارپف

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات فرزین تألیف محمد زارعی
 20. کتاب همانند یک استاد بزرگ بازی کنید

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات فرزین تألیف الکساندر کوتوف ترجمه رضا بوترابی
 21. کتاب سیستم من در عمل

  7,300 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات فرزین تألیف آرون نیمزوویچ ترجمه امیرعلی تقی خانی
 22. کتاب تاکتیک های برنده در شطرنج

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات فرزین تألیف ایررونیگ چرنف ترجمه رضا رضایی
 23. کتاب دایره المعارف ترکیب های شطرنج

  11,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرزین تألیف نیکولای کالینی چنکو ترجمه ابوالقاسم نجیب
 24. کتاب تئوری شروع بازی شطرنج

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات فرزین تألیف عباس لطفی
 25. کتاب تئوری آخر بازی شطرنج

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات فرزین تألیف آندره شرون ترجمه عباس لطفی
 26. کتاب هنر دفاع جانانه در شطرنج

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات فرزین تألیف لو پولوگایفسکی ترجمه احسان محمداسماعیل
 27. کتاب راهی به سوی آموزش شطرنج پایه

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات فرزین تألیف پرهام هنری
 28. کتاب روان شناسی در شطرنج

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات فرزین تألیف نیکلای کروگیوس ترجمه عزیزاله صالحی مقدم
 29. کتاب زندگی نامه و بهترین بازی های قهرمان شطرنج جهان کرامنیک

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 369 انتشارات فرزین تألیف ولادیمیر کرامنیک ترجمه خشایار بهاری
 30. کتاب استراتژی های مدرن آخر بازی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات فرزین تألیف خلیل حسینی
 31. کتاب آخر بازی کرس

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات فرزین تألیف پائول کرس ترجمه هادی مومنی
 32. کتاب گشایش های شطرنج به زبان ساده

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات فرزین تألیف جان واتسن ترجمه احسان محمد اسماعیل
  0