1. کتاب نقشه برداری مهندسی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف مهندس محمود دیانت خواه
 2. کتاب مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف دکتر حسن بیک محمدی
 3. کتاب دینامیک سازه ها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان تألیف ری دبلیو کلاف ترجمه دکتر محمد مهدی سعادت پور
0