1. کتاب محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 786 انتشارات علم عمران تالیف حسن باجی
 2. کتاب طراحی جامع سازه های صنعتی سوله - مثالهای کاربردی با نرم افزار

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات علم عمران تالیف مرضیه عباسی طرئی
 3. کتاب آیین نامه طراحی سازه های فولادی AISC 2005

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 311 انتشارات علم عمران ترجمه مجتبی اصل حمدالله نیا
 4. کتاب ملاحظات ویژه طراحی لرزه ای سازه های فولادی طبق AISC 2005

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات علم عمران ترجمه مجتبی اصل حمدالله نیا
 5. کتاب آیین نامه سازه های بتنی و تفسیر ACI 318-11

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات علم عمران ترجمه مهدی داودنبی
0