1. کتاب حباب معلق

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات بیدگل تألیف وودی آلن دونا ترجمه بهرنگ رجبی
 2. کتاب لذت خیانت

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات بیدگل تألیف بلانشو ترجمه نصرالله مرادیانی
 3. کتاب روسمرسهولم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات بیدگل تألیف هنریک ایبسن ترجمه بهزاد قادری
 4. کتاب مرغابی وحشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات بیدگل تألیف هنریک ایبسن ترجمه بهزاد قادری
 5. کتاب واتسلاو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات بیدگل تألیف اسلاومیر مروژک ترجمه داود دانشور
 6. کتاب خیاط

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات بیدگل تألیف اسلاومیر مروژک ترجمه محمد رضا خاکی
 7. کتاب خدای دوزخ

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات بیدگل تألیف سم شپارت ترجمه وازریک درساهاکیان
 8. کتاب اثبات

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات بیدگل تألیف دیوید اوبرن ترجمه شهاب الدین عادل
 9. کتاب غرب غم زده

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 118 انتشارات بیدگل تألیف مارتین مک دونا ترجمه بهرنگ رجبی
 10. کتاب بودای بزرگ، کمکشان کن!

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 185 انتشارات بیدگل تألیف آلکسی کازانتسف ترجمه آبتین گلکار
 11. کتاب بارانداز غربی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات بیدگل تألیف برنار مری کلتس ترجمه زیبا خادم حقیقت
 12. کتاب جن زدگان

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات بیدگل تألیف هنریک ایبسن ترجمه بهزاد قادری
 13. کتاب سوء قصدهایی به زندگی آن زن

  8,700 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات بیدگل تألیف مارتین کریمپ ترجمه علی اکبر علیزاد
 14. کتاب اولئانا - به همراه یک مقاله

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات بیدگل تألیف دیوید ممت ترجمه علی اکبر علیزاد
 15. کتاب تراس - روال عادی

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات بیدگل تألیف ژان کلودی کری یر ترجمه اصغر نوری
 16. کتاب تئاتر مستند - مجموعه مقالات

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 231 انتشارات بیدگل تألیف محمد منعم
 17. کتاب ریشه سیاه مارینی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات بیدگل تألیف آگوست ویلسون ترجمه زهرا ماحوزی
 18. کتاب دام

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات بیدگل تألیف تادئوش روژه ویچ ترجمه محمد رضا خاکی
 19. کتاب فهم برشت

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات بیدگل تألیف والتر بنیامین ترجمه نیما عیسی پور
 20. کتاب ویوپوینت - کتابی برای تمرین و اجرای تئاتر

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات بیدگل تألیف آن بوگارت ترجمه سیمین غلامی
 21. کتاب یکشنبه - زندگی خوب - دو نمایشنامه

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات بیدگل تألیف میشل دویچ ترجمه زیبا خادم حقیقت
 22. کتاب کیمیاگر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات بیدگل تألیف بن جانسون ترجمه داود دانشور
  0