1. کتاب درسنامه جامع آزمون های زبان MSRT - MHLE -MCHE - EPT- لزگی - ویراست دوم

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات جامعه نگر تألیف امیر لزگی
 2. کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی لزگی - ویراست هشتم

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات جامعه نگر تألیف امیر لزگی
 3. کتاب طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه باکوِیی ، فرزانه سلطانی
 4. کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات جامعه نگر تألیف سرور پرویزی
 5. کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد رضا فیروزکوهی
 6. کتاب جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات جامعه نگر تألیف سید محمد غیبی حیات
 7. کتاب راهنمای مقاله نویسی درعلوم پزشکی

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات جامعه نگر تألیف اعظم شریفی
 8. کتاب فرآیند نقد تحقیقات کمی ، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف حیدرعلی عابدی
 9. کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه قارداشی
 10. کتاب الفبای لوله ها، درن ها، راه های عروقی و قالب ها

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر ترجمه رستم جلالی ، مریم میرزایی
 11. کتاب دستنامه دارو شناسی برای تکنولوژیست جراحی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات جامعه نگر ترجمه لیلا ساداتی
 12. کتاب اصول تغذیه در جراحی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات جامعه نگر تألیف مصطفی روشن زاده
 13. کتاب DRS مرور جامع تغذیه

  34,900 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات جامعه نگر تألیف سهیل عباسی
 14. کتاب اصول تغذیه رابینسون

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات جامعه نگر تألیف کارین هاگدن رابینسون ترجمه ناهید خلدی
 15. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات جامعه نگر تألیف معین بشیری
 16. کتاب تغذیه و تغذیه درمانی دودک

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف زهرا تذکری ، مریم زارع
 17. کتاب جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 634 انتشارات جامعه نگر تألیف علی صدرالهی
 18. کتاب آموزش اصول و قواعد اساسی ترجمه ی متون پزشکی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات جامعه نگر تألیف ابوالقاسم آوند
 19. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  34,900 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات جامعه نگر تألیف مریم غیاثی پور ، علی ابوترابی ، محمد حاجی زاده
 20. کتاب مدیریت و اقتصاد داروخانه

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات جامعه نگر تألیف جعفر باباپور
 21. کتاب درسنامه مامایی مایلز - جلد اول

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات جامعه نگر تألیف نسرین براهیمی
 22. کتاب English for Midwifery Students+CD

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات جامعه نگر تألیف Nasrin Khaki
 23. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مامایی با پاسخ تحلیلی و نکات تکمیلی

  41,900 تومان

  تعداد صفحه 677 انتشارات جامعه نگر تألیف هدی تفضلی هرندی ، منصوره یزدخواهی
 24. کتاب راهنمای جیبی پاتوفیزیولوژی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات جامعه نگر ترجمه شاهرخ علی نیا
 25. کتاب اصول مدیریت هوشبری

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات جامعه نگر تألیف محمدرضا فیروزکوهی ، محمد بابایی پور
 26. کتاب اداره راه هوایی در بیماران بیهوش

  4,900 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات جامعه نگر تألیف سیدابراهیم مناقب
 27. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1392-1379 با پاسخ تشریحی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جامعه نگر تألیف علی رمضانی ، مرتضی سرمدی
 28. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 680 انتشارات جامعه نگر تألیف حافظ حیدری زرنق
 29. کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها و مراکز درمانی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات جامعه نگر ترجمه حمید زارع، حسن سلیمی پارسا ، مهدی طالبی ، فاطمه نوریان
 30. کتاب اقتصاد سلامت

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد حاجی زاده
 31. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 860 انتشارات جامعه نگر تألیف سینا دوبرادران
 32. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با پاسخ تحلیلی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات جامعه نگر تألیف آرمان لطفی
  0