1. تماس

  کتاب DeMyer's The Neurologic Examination

  219,200 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات پردیس باوران تألیف Jose Biller
 2. تماس

  کتاب Spine Surgery- Techniques, Complication Avoidance and Management -3vol-Offset به همراه CD

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Edward C. Benzel
 3. تماس

  کتاب Textbook of clinical Neurology Aminoff

  139,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Michael J. Aminoff
 4. تماس

  کتاب Bradley's Neurology in Clinical Practice-2016-3vol تمام رنگی

  550,000تومان

  467,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert B. Daroff
 5. تماس

  کتاب Handbook of Neurosurgery - 2vol-Offset

  459,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Mark S Greenberg
 6. تماس

  کتاب Handbook of EEG Interpretation

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات پردیس باوران تألیف Selim R Benbadis
 7. تماس

  کتاب Barr's The Human Nervous System-1vol

  139,200 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات پردیس باوران تألیف John h Kiernan
 8. تماس

  کتاب Adams and Victors Principles of Neurology 2vol

  399,200تومان

  339,320 تومان

  تعداد صفحه 1654 انتشارات پردیس باوران تألیف Allen H Ropper
 9. تماس

  کتاب Principles of Neural Science 2vol

  299,200 تومان

  تعداد صفحه 1709 انتشارات پردیس باوران تألیف Eric R. Kandel
 10. تماس

  کتاب Electromyography and Neuromuscular Disorders -offset

  199,200 تومان

  تعداد صفحه 643 انتشارات پردیس باوران تألیف David C Preston
 11. تماس

  کتاب Electromyography and Neuromuscular Disorder-2vol

  319,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف David C Preston
 12. تماس

  کتاب Bradley's Neurology in Clinical Practice-3vol

  569,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Walter G. Bradley
 13. تماس

  کتاب Schmidek and Sweet - Operative Neurosurgical Techniques - Indications, Methods and Results - 3VOl- Offset

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Alfredo Quiñones
 14. تماس

  کتاب Sabiston Textbook of Surgery- 3 VOL - Offset به همراه DVD

  539,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Courtney M. Townsend
 15. تماس

  کتاب Schwartz`s Principes of Surgery Absite and Board Review

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات پردیس باوران تألیف dana Anderson
 16. تماس

  کتاب Sabiston & Spencer surgery of the Chest-3vol

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Frank W. sellke
 17. تماس

  کتاب Zollinger's Atlas of Surgical Operations

  169,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert M. Zollinger
 18. تماس

  کتاب Current Diagnosis & Treatment Surgery-2vol-offset

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Gerard M. Doherty
 19. تماس

  کتاب Maingot's Abdominal Operations- 2vol

  419,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Michael J. Zinner
 20. تماس

  کتاب Krause's Food & Nutrition Care Process -2vol-offset

  319,200تومان

  287,280 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف L. Kathleen Mahan
 21. تماس

  کتاب Clinical Dermatology - 2vol

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Thomas P. Habif
 22. تماس

  کتاب Rook's TextBook of Dermatology-5vol-2016-offset

  799,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Tony bleiker
 23. تماس

  کتاب Andrews's Disease of the Skin به همراه CD

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 965 انتشارات پردیس باوران تألیف Wiliam D. James
 24. تماس

  کتاب Weedon`s Skin Pathology EssentiaLs-1vol-Full Color-Offset

  219,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Ronald B Johnston
 25. تماس

  کتاب Weedon`s Skin Pathology -2vol-Full Color

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف James W. Patterson
 26. تماس

  کتاب Robbins and Cotron Atlas of Pathology-2015-1vol

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات پردیس باوران تألیف Edward C. klatt
 27. تماس

  کتاب Odze & Goldblum Surgical Pathology-2vol

  379,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert D. Odze
 28. تماس

  کتاب Diffrential Diagnosis in Surgical Pathology

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 1074 انتشارات پردیس باوران تألیف Paolo Gattuso
 29. تماس

  کتاب Robbins and Cortan Pathologic Basis Of Disease-2vol

  259,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Vinay Kumar
 30. تماس

  کتاب Pathology of the Female Reproductive Tract

  239,200 تومان

  تعداد صفحه 873 انتشارات پردیس باوران تألیف George L. Mutter
 31. تماس

  کتاب Rapid Review Pathology- Full color

  199,200 تومان

  تعداد صفحه 770 انتشارات پردیس باوران تألیف Edward F. Goljan
 32. تماس

  کتاب Diagnostic Histopathology of Tumors-3 vol-offset

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Christopher D.M Fletcher
0