1. کتاب همراه زبان ارشد - مجموعه لغات عمومی و تخصصی برای زبان گروه علوم پزشکی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی، صفورا پاکیزه کار
 2. کتاب نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی - انگلیسی-فارسی

  44,900تومان

  40,410 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی، صفورا پاکیزه کار
 3. کتاب همراه زبان دکتری - مجموعه لغات عمومی و تخصصی برای زبان دکتری

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات حیدری تألیف حسن یعقوبی
 4. کتاب کاربرد spss درتحقیقات علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی ، سهیلا کوشا
 5. کتاب Schwartz's Principlesl of Surgery-2vol- offset به همراه CD

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات حیدری تألیف F. Charles Brunicardi
 6. کتاب آی سی یو دردستان شما - مراقبت های ویژه داخلی ، جراحی مغز و اعصاب

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات حیدری تألیف اکوان پایمرد ، آرش خلیلی
 7. کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - مفاهیم ، ساختار ،توسعه و ارزیابی

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات حیدری تألیف فرحناز صدوقی ، عباس شیخ طاهری ، زهرا میدانی
 8. کتاب مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات حیدری تألیف مرجان قاضی سعیدی ، احمد داورپناه ، رضا صفدری
 9. کتاب احتمالات و کاربرد آن در علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی
 10. کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات حیدری تألیف رضا صفدری ، عاطفه جمالپور
 11. کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کد گذاری جلد اول

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات حیدری تألیف یوسف مهدی پور
 12. کتاب بیماری های پوست اندروز

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 106 انتشارات حیدری تألیف سیدشهاب الدین محسنی
 13. کتاب هفته آخر ارشد مامایی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات حیدری تألیف اعظم خیابانی
 14. کتاب بانک سوالات مامایی 94-1393

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 515 انتشارات حیدری تألیف مهرداد صلاحی
 15. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول 2013

  65,900تومان

  59,310 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 16. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم 2013

  85,900تومان

  77,310 تومان

  تعداد صفحه 1054 انتشارات حیدری تألیف دیوید نلسون ترجمه اکبر جعفرنژاد
 17. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2015- تمام رنگی

  75,900 تومان

  تعداد صفحه 932 انتشارات حیدری تألیف اکبر جعفرنژاد ، علیرضا خوشدل
 18. کتاب بیوشیمی بالینی

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات حیدری تألیف هوشنگ امیر رسولی
 19. کتاب فیزیک برای دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 377 انتشارات حیدری تألیف مجتبی کیانمهر ، مریم جعفریان
 20. کتاب زیست شناسی سلولی وملکولی لودیش جلد3

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 21. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد2

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 22. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد 1

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 23. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حیدری تألیف سیدعطااله سادات شاندیز
 24. کتاب ایمونوبیولوژِی جنوی جلد اول

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 25. کتاب ایمونوبیولوژی جنوی جلد دوم

  49,900تومان

  44,910 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات حیدری ترجمه توحید کاظمی
 26. کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ج دوم

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه 694 انتشارات حیدری ترجمه سهیلا امینی مقدم
 27. کتاب اصول جراحی های ژنیکولوژی تلیند -دوره چهار جلدی 2015

  520,000تومان

  468,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات حیدری ترجمه زهرا پناهی
 28. کتاب اصول جراحی های ژنیکولوژی تلیند - جلد اول 2015

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات حیدری ترجمه زهرا پناهی
 29. کتاب اصول جراحی های ژنیکولوژی جلد سوم - تلیند 2015

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات حیدری ترجمه زهرا پناهی
 30. کتاب اصول جراحی های ژنیکولوژی جلد دوم - تلیند 2015

  130,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات حیدری ترجمه زهرا پناهی
  0