1. کتاب بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2016

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت ام. کلیگمن ترجمه مرضیه توکلی
 2. کتاب بیماریهای روماتولوژی نلسون

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت کلیگمن ترجمه پیمان صادقی
 3. کتاب بیماریهای غدد نلسون 2016

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت ام. کلیگمن ترجمه فروغ صاکی
 4. کتاب بیماری های نوزادان نلسون

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت ام. کلیگمن ترجمه الهه نوروزی
 5. کتاب بیماری های عفونی -باکتریال - جلد اول - نلسون 2016

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت ام. کلیگمن ترجمه کتایون برهانی
 6. کتاب بیماری اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2016

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رابرت ام. کلیگم ترجمه الهام بیدآبادی
 7. کتاب اطلس مریل- روشهای تصویربرداری جلد 3- سر و گردن

  18,900 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرانک بوجین.دی ترجمه الهه جزایری قره باغ
 8. کتاب اطلس مریل- روشهای تصویربرداری جلد 2- تنه و شکم

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 399 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرانک بوجین.دی ترجمه الهه جزایری قره باغ
 9. کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها - فیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 735 انتشارات اندیشه رفیع تألیف استیوارت بوشانگ ترجمه الهه جزایری قره باغ
 10. کتاب رادیولوژبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 317 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه لطف علی مهدی پور
 11. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست ج دوم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات اندیشه رفیع تألیف اریک جی هال ترجمه لطف علی مهدی پور
 12. کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی‌ها به همراه 2CD

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 503 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهادر اعلمی هرندی
 13. کتاب راهنمای تجویز دارو - برای پزشکان عمومی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرشید عابدی
 14. کتاب فارماکولوژی پزشکی ،پرستاری ،هوشبری

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات اندیشه رفیع تألیف رخساره معمار
 15. کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 1272 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مرجان رسولی
 16. کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ - دوجلدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف برترام جی. کاتزونگ ترجمه مجید متقی نژاد
 17. کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ج 2

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف برترام جی. کاتزونگ ترجمه مجید متقی نژاد
 18. کتاب مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور2015

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آنتونی جی. ترور ترجمه محمد مهدی غیرتیان
 19. کتاب تکنولوژی جراحی عمومی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 20. کتاب تکنولوژی جراحی چشم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 21. کتاب تکنولوژی جراحی زنان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا فریادیان
 22. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد سوم - سرو گردن

  14,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف ریچارد اس اسنل ترجمه رضا شیرزای
 23. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد دوم - اندام

  15,800 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ریچارد اس اسنل ترجمه رضا شیرزای
 24. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد اول - تنه

  25,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف ریچارد اس اسنل ترجمه رضا شیرزای
 25. کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر - سروگردن

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه رضا شیرازی
 26. کتاب آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا - جلد 2- اندام

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه رضا شیرازی
 27. کتاب آناتومی انسان با رویکرد بالینی چوراسیا - جلد 1- تنه

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه رضا شیرازی
 28. کتاب اطلس جیبی آناتومی بالینی مور

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه رضا شیرازی
 29. کتاب نوروآناتومی بالینی اسنل 2010

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ریچارد اس اسنل ترجمه رضا شیرزای
  0