1. کتاب بانک سوالات مدیریت اطلاعات سلامت

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات جعفری تألیف سیده صدیقه سید فرج اله
 2. کتاب سیستم های اطلاعات سلامت الکترونیک

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات جعفری تألیف رضا صفدری ، نیلوفر محمدزاده
 3. کتاب طبقه‌ بندی‌های بین‌المللی اطلاعات سلامت

  7,850 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جعفری تألیف مریم احمدی
 4. کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستین سن

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات جعفری تألیف تامس کاریگن ترجمه حمید گورابی
 5. کتاب تشریح عمومی کالبد شناسی انسانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 339 انتشارات جعفری تألیف نوراله رضائی
 6. کتاب نوروآناتومی بالینی - مروری مصور همراه با سوالات و توضیحات لازم

  27,900تومان

  26,505 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات جعفری تألیف ریچارد اسنل ترجمه نوراله رضائی
0