1. کتاب کتاب مرجع اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2012جلد دوم

  39,900 تومان

  تعداد صفحه 633 انتشارات بشری ترجمه سیده آمنه مجد ، سیده ندا موسوی
 2. کتاب کتاب مرجع اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2012 جلد اول

  39,900 تومان

  تعداد صفحه 812 انتشارات بشری ترجمه سیده آمنه مجد ، فرزانه نگهبان
 3. کتاب درسنامه مامایی2014 مایلز - نوزادان - جلد سوم

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات بشری ترجمه سیده فاطمه واثق رحیم پور
 4. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد اول

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 487 انتشارات بشری ترجمه سیده فاطمه واثق رحیم پور
 5. کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد دوم

  38,500 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات بشری ترجمه سیده فاطمه واثق رحیم پور
 6. کتاب مدیریت پرستاری و مامایی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 397 انتشارات بشری ترجمه مریم قراچه
 7. کتاب بیوشیمی مصور هارپر2012

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 1064 انتشارات بشری تألیف داریل ک. رانر ، رابرت مورای ترجمه محمد نجفی
 8. کتاب چکیده بیماریهای زنان برک و نواک 2012

  49,900 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات بشری ترجمه مریم قراچه
 9. کتاب فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر - انگلیسی - فارسی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات بشری ترجمه رضا محمودرباطی
 10. کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1321 انتشارات بشری تألیف پوران سامی
 11. کتاب فارماکولوژی - بررسی و بازنگری - خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 900 انتشارات بشری تألیف آنتونی جی. ترور ترجه زهره عظیمی فمی تفرشی
 12. کتاب داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت سال 94

  32,500 تومان

  تعداد صفحه 1420 انتشارات بشری تألیف پوران سامی
 13. کتاب اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات بشری تألیف میرمحمد حسینی
 14. کتاب نکات برتر آناتومی برای پرستار

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات بشری تألیف سیداحمد حسین زاده
  0