1. تماس

  کتاب Non-Surgical Control of Periodontal Diseases

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات رویان پژوه تألیف Paul A. Levi - Robert J. Rudy
 2. تماس

  کتاب Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist

  240,000 تومان

  تعداد صفحه 698 انتشارات رویان پژوه تألیف Jill S. Gehrig - Donald E. Willmann
 3. تماس

  کتاب Ultrasonic Periodontal Debridement

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات رویان پژوه تألیف Marie D. George - Timothy G. Donley - Philip M. Preshaw
 4. تماس

  کتاب Practical Periodontics

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 357 انتشارات رویان پژوه تألیف Kenneth Eaton - Philip Ower
 5. تماس

  کتاب Clinical Periodontology and Implant Dentistry - VOL 1 & 2

  340,000 تومان

  تعداد صفحه 1442 انتشارات رویان پژوه تألیف Niklaus P. Lang - Jan Lindhe
 6. تماس

  کتاب Clinical Periodontology - Vol 1&2

  390,000 تومان

  تعداد صفحه 1766 انتشارات رویان پژوه تألیف Newman - Takei - Klokkevold - Carranza
 7. تماس

  کتاب کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رضا عمید - دکتر سید مسعود مجاهدی - دکتر مهدی کدخدازاده
 8. تماس

  کتاب ملی پریودانتیکس

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 494 انتشارات رویان پژوه
 9. تماس

  کتاب مجموعه اعداد منابع دندانپزشکی 1 - از سری کتاب های نکات طلایی GPS

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر لیلی صدری
 10. تماس

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی کارانزا 2011

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاضله عطار باشی مقدم - دکتر فهیمه رشیدی میبدی - دکتر آرزو خبازیان
 11. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد پریودنتولوژی - 91-88

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاضله عطار باشی مقدم - دکتر فهیمه رشیدی میبدی
 12. تماس

  کتاب پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی - لینده - جلد دوم

  86,000 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سارا سهیلی فر و همکاران
 13. تماس

  کتاب اصول کاربردی در جراحی های پیشرفته ایمپلنت

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حمیدرضا بوستانی
 14. تماس

  کتاب عفونت پری ایمپلنت - اتیولوژی، تشخیص و طرح درمان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات رویان پژوه ترجمه وحید اصفهانیان - مهرناز صدیقی شمامی - مهرنوش صدیقی شمامی - نسیم فرخانی - محمدرضا غفاری
 15. تماس

  کتاب پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی - لینده

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 469 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سارا سهیلی فر و همکاران
 16. تماس

  کتاب جراحی پلاستیک در درمان های پریودونتال

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمود نصراصفهانی
 17. تماس

  کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات پریودنتولوژی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد کتابی - دکتر امید مقدس
 18. تماس

  کتاب جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 335 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر احسان زاهدی
 19. تماس

  کتاب پیزوسرجری - اصول و کاربرد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 115 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمد کتابی - دکتر امید مقدس
 20. تماس

  کتاب Esthetic and Functional Management of Diastema

  118,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات رویان پژوه تألیف Ugur Erdemir - Esra Yildiz
 21. تماس

  کتاب Glass-Ionomers in Dentistry

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رویان پژوه تألیف Sharanbir K. Sidhu
 22. تماس

  کتاب Essentials in Esthetic Dentistry - Vol 3

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات رویان پژوه تألیف Avijit Banerjee
 23. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 1

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه تألیف Narin H. F Wilson
 24. تماس

  کتاب Essentials of Esthetic Dentistry - Vol 2

  138,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف Jonathab B. Levine
 25. تماس

  کتاب A Practical Clinical Guide to Resin Cements

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات رویان پژوه تألیف Michelle Sunico-Segarra - Armin Segarra
 26. تماس

  کتاب Text Book of Operative Dentistry

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 524 انتشارات رویان پژوه تألیف Nisha Garg - Amit Garg
 27. تماس

  کتاب Principles and Practice of LASER DENTISTRY

  148,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه تألیف Robert A. Convissar
 28. تماس

  کتاب Art and Science of OPERATIVE DENTISTRY

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه تألیف Harald O. Heymann - Edward J. Swift - Andre V. Ritter
 29. تماس

  کتاب پروتزهای ثابت دندانی نوین

  186,000 تومان

  تعداد صفحه 460 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر الهه بیابانکی - دکتر صفورا قدسی - دکتر ساسان رسایی پور
 30. تماس

  کتاب پروتزهای ایمپلنت دندانی Misch 2015 - جلد دوم

  174,000 تومان

  تعداد صفحه 513 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مرضیه علی خاصی - دکتر صفورا قدسی
 31. تماس

  کتاب ملی پروتزهای دندانی ثابت

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات رویان پژوه
 32. تماس

  کتاب فلش کارت پروتز ثابت شیلینبرگ 2012

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعیدرضا معتمدیان
0