1. کتاب Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry 2vol - 2015

  120,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رویان پژوه تألیف Benjamin James Sadock
 2. کتاب ترجمه کامل اصول کلی رادیولوژی برنت 10 جلدی

  395,000تومان

  375,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رویان پژوه ترجمه حمیدرضا طالاری
 3. کتاب MRI و CT ترجمه هاگا -8 جلدی 2009

  457,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رویان پژوه ترجمه علیرضا رضوانی زاده
 4. کتاب رادیولوژیک ساین - راهنمای جامع نشانه های تشخیصی در تصویر برداری پزشکی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رویان پژوه تألیف محمدعلی کریمی
 5. کتاب مدیریت و کنترل کیفیت در تصویر برداری پزشکی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات رویان پژوه تألیف غلام حسین حدادی
 6. کتاب مرجع داروهای دندانپزشکی ایران

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات رویان پژوه تألیف محمد نوروزیان
 7. کتاب همه گیر شناسی کاربردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات رویان پژوه تألیف حسین ملک افضلی
0