1. تماس

  کتاب کنترل درد و اضطراب در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مریم طالبی - دکتر فاطمه مظهری
 2. تماس

  کتاب ارتقاء سلامت دهان کودکان از تئوری تا عمل

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر هدیه توتونی - دکتر سیدزاده صابونچی
 3. تماس

  کتاب جامعه شناسی پزشکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 746 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف محمد خواجه دلویی
 4. تماس

  کتاب مراقبت و زیبایی پوست

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ایوی شایانفر ، عالیا موسویان ترجمه الهام خداوردی
 5. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 6. تماس

  کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 7. تماس

  کتاب مروری بر فیزیک پزشکی هسته ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف محسن حاجی زاده صفار
 8. تماس

  کتاب تداخلات دارویی فکت جلد 1و2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دیوید تاترو ترجمه حسین حسین زاده
 9. تماس

  کتاب گیاه شناسی دارویی به همراه CD

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف احمد امامی
 10. تماس

  کتاب شیمی دارویی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فرزین هادی زاده
 11. تماس

  کتاب راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تیموتی آر. کاوینگتون ترجمه محسن ایمن شهیدی
 12. تماس

  کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 13. تماس

  کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد 1

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 14. تماس

  کتاب داروشناسی پزشکی در یک نگاه

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل نیل ترجمه حسین حسین زاده
 15. تماس

  کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 16. تماس

  کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد اول

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 17. تماس

  کتاب فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی - جلد اول - 2013

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 18. تماس

  کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف شیوا گل محمدزاده
 19. تماس

  کتاب مبانی داروسازی سنتی با تکیه بر نظرات ابن النفیس قرشی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف بهجت جوادی
 20. تماس

  کتاب فارماسیوتیکس اولتون - طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد دوم - 2013

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هادی افراسیابی گرگانی
0