1. کتاب فرهنگ داروهای CCU

  16,600 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات صبورا تألیف مریم اجلالی وردوق
 2. کتاب فرهنگ داروهای بیهوشی

  18,600 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
 3. کتاب فرهنگ داروهای ICU

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات صبورا تألیف نرگس رحمانی
 4. کتاب فرهنگ داروهای اورژانس

  20,600 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
0