1. کتاب 125 اصل موفقیت وارن بافت - در مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

    14,000 تومان

    تعداد صفحه 180 انتشارات سکوی پرتاب تالیف ماری بافت ترجمه سارا میرزایی