1. تماس

  کتاب زنان و کیفیت زندگی با نگاهی به کیفیت زندگی

  24,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف فریبا سیدان
 2. تماس

  کتاب پیشگامان جامعه شناسی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف امیل دورکیم
 3. تماس

  کتاب نظریه های متاخر توجیه و شناخت

  33,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف جلال پیکانی
 4. تماس

  کتاب در محضر توپخانه

  14,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف محمد نظرپور
 5. تماس

  کتاب جامعه شناسی و رنج هایش

  17,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف تقی آزاد ارمکی
 6. تماس

  کتاب سیاست نامه سعدی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف روح الله اسلامی
 7. تماس

  کتاب بوی خوش عشق

  14,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف نیازی کلوش
 8. تماس

  کتاب معجزه - رمان نوجوان

  39,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف آر. جی. پالاسیو
 9. تماس

  کتاب از ماست که بر ماست

  15,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف رضا بهرام پور
 10. تماس

  کتاب آتش و خشم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف مایکل وولف
 11. تماس

  کتاب توطئه بیشعورها

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف خاویر کرمنت
 12. تماس

  کتاب بیشعوریهای ابدی

  18,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات تیسا تالیف خاویر کرمنت
 13. تماس

  کتاب تصمیم گیری

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات تیسا تالیف استيفن پی. رابينز
 14. تماس
 15. تماس

  کتاب نگرشی نو به سیاست فرهنگی - فرهنگ و اجتماع33

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات تیسا تالیف نعمت الله فاضلی
 16. تماس

  کتاب مدیریت شهری از نظریه تا عمل - اداره شهرها در کشورهای در حال توسعه - شهروندی 43

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 275 انتشارات تیسا تالیف ماین پیتر وان دیک ترجمه غلامرضا کاظمیان
 17. تماس

  کتاب تصمیم گیری

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات تیسا تالیف استیفن پی. رابینز ترجمه ابوالفضل دانایی
 18. تماس

  کتاب ورزش و مدیریت جهادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات تیسا تألیف مجتبی یزدانی
 19. تماس

  کتاب مدیریت شهری - دوره 3 جلدی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات تیسا تألیف غلامرضا کاظمیان
 20. تماس

  کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات تیسا تألیف ابراهیم حاجیانی
 21. تماس

  کتاب مدیریت شهری - جلد دوم - مدیریت شهری در ایران

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 586 انتشارات تیسا تألیف حسین ایمانی جاجرمی
 22. تماس

  کتاب مدیریت شهری - جلد سوم - بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری در کشورهای نمونه

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات تیسا تألیف نوید سعیدی رضوانی
 23. تماس

  کتاب مدیریت شهری از نظریه تا عمل - اداره شهرها در کشورهای در حال توسعه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات تیسا تألیف ماین پیتر وان دیک ترجمه غلامرضا کاظمیان
 24. تماس

  کتاب مدیریت شهری و سبک زندگی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات تیسا تألیف محمد باقر تاج الدین
 25. تماس

  کتاب مدیریت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تیسا تألیف محمد علی زکریایی
 26. تماس

  کتاب حکمروایی شهری و مشارکت محله ای

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 94 انتشارات تیسا تألیف دکتر مینا سعیدی شهروز
 27. تماس

  کتاب منظر ذهنی شهر

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 471 انتشارات تیسا تألیف فرانکو بیانچینی ترجمه کاوه اکبری
 28. تماس

  کتاب فلسفه، شهر و زندگی روزمره

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 537 انتشارات تیسا تألیف علی نجات غلامی
 29. تماس

  کتاب درآمدی بر روایت زنانه از شهر

  8,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیسا تألیف سارا نادری
 30. تماس
 31. تماس

  کتاب تک نگاشت های محله ای - مطالعات موردی پژوهشگران محله از شهر تهران

  6,600 تومان

  تعداد صفحه 401 انتشارات تیسا تألیف علی اصغر محکی
 32. تماس

  کتاب شهر و تجربه مدرنیته فارسی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات تیسا تألیف نرگس خالصی مقدم
0