1. کتاب زنجیره تامین پايدار

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات مهربان تالیف احمد جعفرنژاد
 2. کتاب زبان تخصصی مدیریت 2 - مفاهیم پیشرفته

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مهربان تالیف اميد مهديه
 3. کتاب رهبری سازمانی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مهربان تالیف علی ‌اكبر افجه
 4. کتاب رهبری در مدل‌ های تعالی سازمانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات مهربان تالیف حسين صفری
 5. کتاب رهبری در سازمان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات مهربان تالیف بهروز پورولی
 6. کتاب روش تحقیق کسب‌ و کار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات مهربان تالیف دونالد آر. كوپر
 7. کتاب روش تحقیق در مدیریت

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات مهربان تالیف حميد رضا رضوانی
 8. کتاب روانشناسی سازمانی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مهربان تالیف محمد مقيمی
 9. کتاب رفتار مصرف ‌کننده

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات مهربان تالیف لئون شيفمن
 10. کتاب دانش رفتار سازمانی پیشرفته

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات مهربان تالیف داود كيا كجوری
 11. کتاب حسابداری مدیریت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات مهربان تالیف محمد‌ رضا نيكبخت
 12. کتاب حسابداری برای مدیران

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 598 انتشارات مهربان تالیف محمد‌ رضا نيكبخت
 13. کتاب چهار لنز نوآوری - ابزاری قدرتمند برای تفكر خلاق

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات مهربان تالیف روان گيبسون
 14. کتاب چگونه 1 فروشنده‌ ی موفق شویم؟

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مهربان تالیف حميد رضا رضوانی
 15. کتاب چارچوب توسعه شایستگی مدیر پروژه

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات مهربان تالیف انجمن مديريت پروژه نيوتن اسكور
 16. کتاب جعبه ابزار تبلیغات ایران

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات مهربان تالیف مجتبی محمديان
 17. کتاب جایگاه استاندارد های بین‌ المللی ایزو درمدل تعالی سازمانی EFQM

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات مهربان تالیف حسين صفری
 18. کتاب تئوری های مدیریت - اصول مبانی فرآيند

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات مهربان تالیف محمد حبيبی
 19. کتاب تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مهربان تالیف حسن رنگريز
 20. کتاب تئوری طراحی و تغییر سازمانی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات مهربان تالیف گرآد آرجونز
 21. کتاب تولید ناب و سنجش نابی در سازمان‌ ها

  9,200 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات مهربان تالیف احمد جعفر نژاد
 22. کتاب تغییر برای متمایز شدن - خلق سازمانی عظيم با ايجاد پرسنلی قدرتمند

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات مهربان تالیف دانيل ام كيبل
 23. کتاب تعارض سازمانی - مفاهيم الگوها ابزارها

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات مهربان تالیف اميد مهديه
 24. کتاب تصمیم گیری چند معیاره فازی - مدل‌ها روش‌ها و كاربردها

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات مهربان تالیف ويتولد پدريز
 25. کتاب تدوین استراتژی در بحران از تحلیل ‌ها تا تخیل - مطالعه موردی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات مهربان تالیف مايكل گيبرت
 26. کتاب تحلیل مسایل برنامه‌ ریزی نیروی انسانی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات مهربان تالیف حسن رنگریز
 27. کتاب تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات مهربان تالیف معصومه حسين‌ زاده شهری
 28. کتاب تحقیق در عملیات - نكات و مفاهيم

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 732 انتشارات مهربان تالیف حسين صفری
 29. کتاب تبلیغات محیطی - ظرفيت ‌های رها شده تبليغات در ايران

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات مهربان تالیف محمود محمديان
 30. کتاب پنداره ‌های سازمان - رويكردی پست ‌مدرن در تئوری ‌های سازمان و مديريت

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 620 انتشارات مهربان تالیف گارت مورگان
 31. کتاب بلوغ فرآیند های کسب و کار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات مهربان تالیف حسين صفری
 32. کتاب بلوغ فرآيند های زنجیره تامین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات مهربان تالیف حسين صفری