1. کتاب آموزش کاربردی کشت زعفران پرورش -پرورش-فرآوری-تجارت

  10,000تومان

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 80انتشارات دی نگار تألیف دکتراردلان قیلاوی زاده-دکتر ذبیح الله رستمی
 2. کتاب اکولوژی - مفاهیم و کاربردها

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات دی نگار تألیف Molles ترجمه دکتر اردلان قیلاوی زاده
 3. کتاب ارزیابی زیستگاه حیات وحش جلد دوم

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دی نگار تألیف دکتر حسین وارسته مرادی و همکاران
 4. کتاب ضمیمه درس و کنکور باغبانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 75 انتشارات دی نگار تالیف فرزانه ميرزایی
 5. کتاب برتر مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف طاهره دادوند
 6. کتاب برتر محیط زیست مدیریت محیط زیست

  17,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف شیما صراحتی
 7. ضمیمه کتاب برتر تست مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

  6,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف گروه مؤلفان
 8. کتاب درس و کنکور باغبانی جلد3

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف فرزانه میرزایی
 9. کتاب نکته و تست باغبانی جلد1 ازدیاد نباتات فیزیولوژی پس از برداشت خاک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف فرزانه میرزایی
 10. کتاب درس و کنکور باغبانی جلد1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف فرزانه میرزایی
 11. کتاب مجموعه سوالات و نکات کلیدی آلودگی هوا

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف علی مشایخ صالحی
 12. کتاب مجموعه سوالات و نکات کلیدی راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

  18,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف علی مشایخ صالحی
 13. کتاب نکات برتر و چکیده دروس کلیات بهداشت محیط آلودگی هوا مدیریت پسماند

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف علی مشایخ صالحی
 14. کتاب مجموعه سوالات تصفیه آب AWWA

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دی نگار تالیف مهدی حسینی