1. کتاب از تغییرتا تحول سازمانی

    15,000 تومان

    تعداد صفحه 160 انتشارات فوزان تالیف داوود خانی