1. کتاب حقوق تعهدات بررسی تطبیقی محل اجرا تعهد

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دانشگاه قم تالیف رضا حسین گندمکار
 2. کتاب پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه قم تالیف یعقوب نوروزی
 3. کتاب اندیشه های قرآنی جلد 3

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات دانشگاه قم تالیف محمد کاظم شاکر
 4. کتاب اندیشه های قرآنی جلد 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات دانشگاه قم تالیف محمد کاظم شاکر
 5. کتاب اندیشه های قرآنی جلد 1

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات دانشگاه قم تالیف محمد کاظم شاکر
 6. کتاب جبر خطی عددی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دانشگاه قم تالیف عفت گلپر رابووکی
 7. کتاب تفکر سیستمی:مبانی،ابزاروروش

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه قم تالیف قاسم مختاری
 8. کتاب تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات دانشگاه قم تالیف وای. حشاش
 9. کتاب روش های تحقیق در مدیریت

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه قم تالیف جف لنکستر
 10. کتاب روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 553 انتشارات دانشگاه قم تالیف جعفر نکونام
 11. کتاب ریخت شناسی و تشریح اندام های گیاهی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه قم تالیف رضا شیخ اکبری مهر
 12. کتاب دوره حقوق تعهدات ج1: قواعد عمومی قراردادها

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 590 انتشارات دانشگاه قم تالیف عبدالرزاق احمدالسنهوری
 13. کتاب دوره حقوق تعهدات ج2:ضمان قهری-مسئولیت مدنی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه قم تالیف عبدالرزاق احمدالسنهوری
 14. کتاب درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه قم تالیف محمدتقی دیاری بیدگلی
 15. کتاب دانش خانواده و جمعیت

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات دانشگاه قم تالیف عباس حبیب زاده
 16. کتاب فناوری های مدیریت دانش همراه آموزش ابزارهای مدیریت دانش WordPress

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات دانشگاه قم تالیف جلال رضایی نور
 17. کتاب علوم قرآنی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه قم تالیف محمدکاظم شاکر
 18. کتاب هندسه منیفلد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه قم تالیف نسرین صادق زاده
 19. کتاب مدیریت کیفیت فراگیر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات دانشگاه قم تالیف جمال الدین حسینی
 20. کتاب مدیریت فرایندهای کسب و کار و کاربرد آن در سازمان ها

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه قم تالیف جلال رضایی نور