1. تماس

  کتاب کارکرد رنگ در طراحی و معماری داخلی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فریدون علیاری
 2. تماس

  کتاب کاردیولوژی اسب

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارک بوون
 3. تماس

  کتاب کاربردهای کمی و مبانی نانو ذرات لومینسانس

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات دانشگاه تهران تالیف عبدالمجید بایندری مقدم
 4. تماس

  کتاب کاربردهای برنامه ریزی خطی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد جواد اصغرپور
 5. تماس

  کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رحمت اله فرهودی
 6. تماس

  کتاب کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری و ژنتیکی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 814 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد رضا بی همتا
 7. تماس

  کتاب کاربرد فناوری های نوین تشخیص مولکولی در علوم پزشکی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد ربیعی
 8. تماس

  کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران تالیف کاظم علوی پناه
 9. تماس

  کتاب کاربرد طیف سنجی فلورسانس در علوم زیستی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف جمشید خان چمنی
 10. تماس

  کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید کاظم علوی پناه
 11. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 3 - ایمپلنت ها

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 12. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 2 - دارورسانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 13. تماس

  کتاب کاربرد زیستی نانومواد جلد 1 - مبانی،شیمی و ساختارنانومواد

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 282 انتشارات دانشگاه تهران تالیف علی اکبر صبوری
 14. تماس

  کتاب کاربرد آمار و طراحی آزمایش ها در رشته های علوم و مهندسی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه تهران تالیف شهره فاطمی
 15. تماس

  کتاب کاربرد آمار در آبزی پروری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رم سی بوجل
 16. تماس

  کتاب کارآفرینی فناورانه

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رضا حجازی
 17. تماس

  کتاب کارآفرینی سازمانی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت دی. هیسریچ
 18. تماس

  کتاب کارآفرینی سازمانی - از نظریه تا عمل

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود احمدپورداریانی
 19. تماس

  کتاب کارآفرینی رویکردی در روان شناختی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مارتین لاکس
 20. تماس

  کتاب کارآفرینی - دیدگاه فرآیندی

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت بارن
 21. تماس

  کتاب کارآفرینی تطبیقی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دی. هیو ویتاکر
 22. تماس

  کتاب کارآفرینی بین المللی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مهران رضوانی
 23. تماس

  کتاب قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمود توسلی
 24. تماس

  کتاب قواعد روش جامعه شناسی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات دانشگاه تهران تالیف امیل دورکیم
 25. تماس

  کتاب قلمرو و فلسفه جغرافیا

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 281 انتشارات دانشگاه تهران تالیف احمد پوراحمد
 26. تماس

  کتاب قضا در اسلام

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 332 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محمد سنگلجی
 27. تماس

  کتاب قصه شهر - تهران نماد شهر نوپرداز ایرانی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات دانشگاه تهران تالیف محسن حبیبی
 28. تماس

  کتاب قالب زنی در ابعاد مولکولی و اتمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات دانشگاه تهران تالیف طاهر علیزاده
 29. تماس

  کتاب قارچهای سمی و خوراکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه تهران تالیف فتح الله فلاحیان
 30. تماس

  کتاب فیه ما فیه

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات دانشگاه تهران تالیف بدبع الزمان فروزانفر
 31. تماس

  کتاب فناوریهای تولید مثلی در گاو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات دانشگاه تهران تالیف مسعود طالب خواه گروسی
 32. تماس

  کتاب فناوری غلات و فراورده های آن

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 418 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ناصر رجب زاده
0