1. کتاب خشت و خیال - شرح معماری اسلامی ایران

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سروش تألیف کامبیز نوایی ، کامبیز حاجی قاسمی
 2. کتاب هنر مقدس - اصول و روش ها

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات سروش تألیف تیتوس بورکهارت ترجمه جلال ستاری
 3. کتاب طراحی و ارتباطات بصری - رهیافتی بر روش شناسی بصری

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات سروش تألیف برونو موناری ترجمه پاینده شاهنده
 4. کتاب ترکیب بندی در عکاسی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات سروش تألیف هارالد مانته ترجمه پیروز سیار
 5. کتاب رنگ در عکاسی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات سروش تألیف هارالد مانته ترجمه پیروز سیار
 6. کتاب نور و نورپردازی در عکاسی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات سروش تألیف آندرئاس فینینگر ترجمه سید امیر ایافت
 7. کتاب فنون بازیگری در تئاتر و سینما

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 94 انتشارات سروش تألیف نورالدین استوار
 8. کتاب هنر اسلامی ، زبان و بیان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات سروش تألیف تیتوس بورکهارت ترجمه مسعود رجب نیا
 9. کتاب هنر و معماری اسلامی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات سروش تألیف شیلا بلر - جاناتان ام بلوم ترجمه اردشیر اشراقی
 10. کتاب میراث آجرکاری ایرانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 615انتشارات سروش تألیف محمود ماهرالنقش
 11. کتاب طرح و شکل - کلاس مقدماتی من در باهاوس

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات سروش تألیف یوهانس ایتن ترجمه پیروز سیار
 12. کتاب معماری - کتاب بوطیقای معماری جلد دوم راهبرد های محسوس به سوی خلاقیت معماری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات سروش تألیف آنتونی سی آنتونیادس ترجمه احمد رضا آی
 13. کتاب معماری - کتاب بوطیقای معماری جلد اول راهبرد های نامحسوس به سوی خلاقیت معماری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 585 انتشارات سروش تألیف آنتونی سی آنتونیادس ترجمه احمد رضا آی
  0