1. تماس

  کتاب زنگ های گندم اصلاح برای مقاومت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 325انتشارات دانشگاه تبریز تالیف داگلاس نات
 2. تماس

  کتاب آنالیز حقیقی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف محمد حسین فاروقی
 3. تماس

  کتاب تاریخچه ریاضیات

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 501 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حسین سیفلو
 4. تماس

  کتاب روانشناسی ورزش

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مت جارویس
 5. تماس

  کتاب عقود تملیکی تشکیل عقد بیع ماهیت و مشروط

  22,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 6. تماس

  کتاب احکام عمومی فسخ عقود لازم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 7. تماس

  کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 8. تماس

  کتاب احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع

  14,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حیدر باقری اصل
 9. تماس

  کتاب روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رحمت محمد زاده
 10. تماس

  کتاب مبانی آماری نظریه آزمون در روانشناسی و علوم تربیتی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف لوجی کامپ
 11. تماس

  کتاب مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 601 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف سامان یغمایی
 12. تماس

  کتاب تجزیه و تحلیل آماری

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف صمد حسینی
 13. تماس

  کتاب ریکاوری در ورزش

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف وحيد ساری صراف
 14. تماس

  کتاب علوم و فناوری شکلات

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف هادی پيغمبر دوست
 15. تماس

  کتاب اصول ژنتیک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف حمداله کاظمی
 16. تماس

  کتاب Fuzzy Sets Theory and Its Applicatio

  4,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تبریز
 17. تماس

  کتاب آناتومی علف هرز با CD

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 617 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف هانس یورگ کریمر
 18. تماس

  کتاب انرژی هسته ای جلد 2

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف ریموند ال مورای
 19. تماس

  کتاب انرژی هسته ای جلد 2

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف ریموند ال مورای
 20. تماس

  کتاب اقتصاد پولی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف جعفر حقیقت
 21. تماس

  کتاب اقتصاد منابع طبیعی تقابل رویکرد متداول و توسعه پایدار

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف زهرا کریمی تکانلو
 22. تماس

  کتاب اصول ومبانی انجمادفلزات

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی رسولی
 23. تماس

  کتاب تحلیل داده های طرح های تک موردی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف ویلیام آر.نوجنت
 24. تماس

  کتاب تحلیل داده های تک متغیره و چندمتغیره و تفسیر آنها با SPSS

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 519 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف رابرت هو
 25. تماس

  کتاب بزم آورد - برگردان انگلیسی اشعار برگزیده شاعران معاصر ایران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف بهروز عزبدفتری
 26. تماس

  کتاب تولید ارگانیک گیاهان زراعی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف هولگر کیرکمن
 27. تماس

  کتاب تولید مثل بالینی سگ سانان وگربه سانان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 339 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مارگارت روت کاستریتز
 28. تماس

  کتاب تنش سرما درگیاهان

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف کاظم قاسمی گلعذانی
 29. ناموجود

  کتاب تکنولوژی استخراج و تصفیه روغن های گیاهی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف صدیف آزادمرد
 30. تماس

  کتاب تکنولوژِی های پیشرفته صنایع غذایی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف هادی پیغمبردوست
 31. تماس

  کتاب درآمدی بر دیدگاه های فلسفی جغرافیا

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف علی محمد خورشید دوست
 32. تماس

  کتاب چرخه های رانکین آلی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه تبریز تالیف مرتضی یاری
0