1. تماس

  کتاب افسانه اسطوره

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 2. تماس

  کتاب ایب لینکلن بزرگ می شود

  8,500تومان

  8,075 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات کارنامه تألیف کارل سندبرگ ترجمه احمد کسایی پور
 3. تماس

  کتاب بانگ نی

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات کارنامه تألیف هوشنگ ابتهاج
 4. تماس

  کتاب شاهد عهد شباب

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 5. تماس

  کتاب فصوص الحکم

  65,000تومان

  61,750 تومان

  تعداد صفحه 765 انتشارات کارنامه تألیف ابن عربی ترجمه محمد علی موحد - صمد موحد
 6. تماس

  کتاب اردک وحشی

  50,000تومان

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات کارنامه تألیف هنریک ایبسن ترجمه منوچهر انور
 7. تماس

  کتاب از این لحاظ

  32,500تومان

  30,875 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 8. تماس

  کتاب نماینده ملت

  12,000تومان

  11,400 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات کارنامه تألیف برانیسلاو نوشیچ ترجمه سروژ استپانیان
 9. تماس

  کتاب نماینده ملت - گالینگور

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات کارنامه تألیف برانیسلاو نوشیچ ترجمه سروژ استپانیان
 10. تماس

  کتاب نحو هندی و نحو عربی

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات کارنامه تألیف فتح الله مجتبایی
 11. تماس

  کتاب هیاهو بر سر هیچ - مبالغه مستعار

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 12. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - دکتر مصدق و نهضت ملی ایران - دوره دو جلدی

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 1144 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 13. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 653 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 14. تماس

  کتاب خواب آشفته نفت - از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 15. تماس

  کتاب ملی کردن غرامت - درس هایی از داوری های نفتی

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 678 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 16. تماس

  کتاب رساله در مناقب خداوندگار

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات کارنامه تألیف فریدون احمد سپهسالار
 17. تماس

  کتاب کلی ها

  15,000تومان

  14,250 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف هیلری استنیلند ترجمه نجف دریابندری
 18. تماس

  کتاب تاسیان ه. ا. سایه

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف هوشنگ ابتهاج
 19. تماس

  کتاب سیاه مشق ه. ا. سایه

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 363 انتشارات کارنامه تألیف هوشنگ ابتهاج
 20. تماس

  کتاب قانون حاکم - درس هایی از داوری های نفتی

  34,500 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 21. تماس

  کتاب سفرنامه ابن بطوطه - دوره دوجلدی

  135,000تومان

  128,250 تومان

  تعداد صفحه 1100 انتشارات کارنامه ترجمه محمد علی موحد
 22. تماس

  کتاب ادبیات مانوی

  65,000تومان

  61,750 تومان

  تعداد صفحه 507 انتشارات کارنامه تألیف مهرداد بهار - ابوالقاسم اسماعیل پور
 23. تماس

  کتاب دیوان حافظ به سعی سایه - قابدار

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات کارنامه
 24. تماس

  کتاب دیوان حافظ به سعی سایه

  70,000تومان

  66,500 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات کارنامه
 25. تماس

  کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز - دوره دو جلدی با قاب

  175,000تومان

  166,250 تومان

  تعداد صفحه 1965 انتشارات کارنامه تألیف نجف دریابندری
 26. تماس

  کتاب در خانه اگر کس است - اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

  9,000تومان

  8,550 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 27. تماس

  کتاب گفته ها و ناگفته ها - تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای 28 مرداد 1332

  2,000تومان

  1,900 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات کارنامه تألیف محمد علی موحد
 28. تماس

  کتاب باده عشق - پژوهشی در معنای باده در شعر عرفانی فارسی

  19,500تومان

  18,525 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات کارنامه تألیف نصرالله پورجوادی
 29. تماس

  کتاب شازده کوچولو - قابدار

  75,000تومان

  71,250 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات کارنامه تألیف آنتوان دوسنت اگزوپری ترجمه رضا خاکیانی
 30. تماس

  کتاب پیامبر و دیوانه

  18,500تومان

  17,575 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات کارنامه تألیف جبران خلیل جبران ترجمه نجف دریابندری
 31. تماس

  کتاب پیامبر و دیوانه

  37,500تومان

  35,625 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات کارنامه تألیف جبران خلیل جبران ترجمه نجف دریابندری
 32. تماس

  کتاب ماجراهای تام سایر

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات کارنامه تألیف مارک توین ترجمه احمد کسایی پور
0