1. کتاب اسپینوزا

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات طرح نو تألیف راجر اسکروتن ترجمه اسماعیل سعادت
 2. کتاب تجربه مدرنیته

  31,500تومان

  29,925 تومان

  تعداد صفحه 443 انتشارات طرح نو تألیف مارشال برمن ترجمه مراد فرهادپور
 3. کتاب مجموعه ای از آثار صادق هدایت

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات طرح نو تألیف صادق هدایت
0