1. تماس

  کتاب مبانی برنامه ریزی و طراحی مراکز درمانی - درمانگاه ها

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات آیندگان تألیف مصطفی فرزام شاد
 2. تماس

  کتاب تاریخ ادبیات جهان - کارشناسی ارشد هنر

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات آیندگان تألیف استاد حسین معماری
 3. تماس

  کتاب نقد ادبی و هنری - کارشناسی ارشد هنر

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 298 انتشارات آیندگان تألیف نصرالله تسلیمی
 4. تماس

  کتاب تاریخ هنر ایران - کارشناسی ارشد هنر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات آیندگان تألیف نصرالله تسلیمی
 5. تماس

  کتاب سیر تحول معماری اسلامی - کارشناسی ارشد هنر

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات آیندگان تألیف سعیده گیلانی
 6. تماس

  کتاب زبان عمومی و تخصصی هنر - کارشناسی ارشد هنر

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات آیندگان تألیف مهدی انصاری
 7. تماس

  کتاب پاسخ تشریحی 2000 سوال آزمون سراسری از سال 82 تال 93 کارشناسی ارشد هنر

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 635 انتشارات آیندگان تألیف دکتر حمید رضا قلیچ خانی
 8. تماس

  کتاب معماری - کتاب پرسپکتیو برای دانشجویان رشته هنر

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات آیندگان تألیف مهندس فاروق مظلومی
0