1. کتاب نقشه برداری

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 477 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر شمس نوبخت
 2. کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء - جلد اول - بازنگری جدید

  15,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف مهندس نصرت الله حقایقی
 3. کتاب فرم، فضا و نظم در معماری ایران

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 341 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف محسن فیضی
 4. کتاب اصول مهندسی خاک - جلد اول - مکانیک خاک

  6,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف براجا ام داس ترجمه دکتر حسین صالح زاده
 5. کتاب آهنگ صنعت، آوای شهر

  3,300 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 6. کتاب کارگاه برنامه ریزی شهری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 7. کتاب با شهر و منطقه در ایران

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 279 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 8. کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 235 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر اسماعیل شیعه
 9. کتاب تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف ناصر مشهدیزاده دهاقانی
 10. کتاب محیط های پاسخده

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 439 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ای ین بنتلی ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر
 11. کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده - اصول طراحی شهری و بازآفرینی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 386 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف سای پامیر ترجمه دکتر مصطفی بهزادفر
 12. کتاب رویکردی به سوی طراحی شهری

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف ماریون رابرتز ترجمه دکتر راضیه رضازاده
 13. کتاب تحلیل و طراحی سیستمها در مهندسی نرم افزار - جلد اول

  44,000تومان

  41,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر سعید پارسا
 14. کتاب معماری معاصر 2- معماری دهه 90 در جهان ( برگزیدگان مسابقات بین المللی معماری )

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر منصور سپهری مقدم
 15. کتاب معماری معاصر 1 - معماری دهه 80 در جهان ( برگزیدگان مسابقات بین المللی معماری )

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر منصور سپهری مقدم
  0