1. کتاب فشار خون بالا به زبان آدمیزاد

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات هیرمند تألیف آلین روبین ترجمه دکتر مانی لطیفی
 2. کتاب ام اس به زبان آدمیزاد

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات هیرمند تألیف رزالیندا کالب ترجمه دکتر مانی لطیفی
 3. کتاب یائسگی به زبان آدمیزاد

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات هیرمند تألیف مارسیا ال جونز ترجمه پریسا غریبی
 4. کتاب تغذیه با کلسترول پایین به زبان آدمیزاد

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات هیرمند تألیف سارا بروئر ترجمه دکتر بهنام بوذری
 5. کتاب فناوری سبز به زبان آدمیزاد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات هیرمند تألیف کارول بارودی ترجمه مسعود ظهرابی
 6. کتاب رژیم به زبان آدمیزاد

  21,500 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات هیرمند تألیف جین کربی ترجمه نیالا نصیراوغلی
 7. کتاب تغذیه به زبان آدمیزاد

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات هیرمند تألیف کارول آن وینزلر ترجمه دکتر بهنام بوذری
 8. کتاب مادر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات هیرمند تالیف ماکسیم گورکی ترجمه علی اصغر سروش
0