1. کتاب معماری جهان اسلام بعد از ایران

  8,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف جان هواگ ترجمه بهاره رضایی جعفری
 2. کتاب معماری جهان اسلام قبل از ایران

  8,700 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف جان هواگ ترجمه بهاره رضایی جعفری
 3. کتاب اصول طراحی دانشکده معماری

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طحان تألیف امین جعفری
 4. کتاب اصول طراحی مجتمع مسکونی ایران - جهان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات طحان تألیف امین جعفری
 5. کتاب طراحی مهد کودک با نگاهی به تقدس در معماری ایرانی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات طحان تألیف سید علی حسین پور
 6. کتاب ضوابط و مقررات طراحی استادیوم های ورزشی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات طحان تألیف دکتر یوسف گرجی مهلبانی
 7. کتاب اصول طراحی مسکن سالمندی - با رویکرد روانشناسی محیط

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات طحان تألیف دکتر امیر مسعود دباغ
 8. کتاب اسکیس معماری داخلی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات طحان تألیف نوری یوشی هاسه گاوا ترجمه مهندس کورش محمودی
 9. کتاب اصول طراحی آموزشگاه موسیقی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات طحان تألیف شرکت ونگر ترجمه مهندس فرشته خرازی قدیم
 10. کتاب بیان آب در معماری منظر

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات طحان تألیف هانیه سادات اخوت
 11. کتاب مبانی و روش های ترسیم مقدماتی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان تألیف محمدرضا مبهوت
 12. کتاب انسان طبیعت معماری

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 284 انتشارات طحان تألیف نازنین گل پرورفرد
 13. کتاب مبانی نظری معماری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات طحان تألیف امین جعفری
 14. کتاب نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات طحان تالیف مجتبی رفیعیان
 15. کتاب نشانه های شهری - تعاریف، گونه شناسی، مکان یابی، برنامه ریزی و طراحی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات طحان تالیف دکتر محمد رضا پورجعفر
 16. کتاب هویت رقابتی - مدیریت نوین برند برای ملل، شهرها و مناطق

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات طحان تالیف سایمون انهالت ترجمه مصطفی اکبری مطلق
 17. کتاب شهرهای قابل سکونت - فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری

  5,800 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات طحان ترجمه غلامرضا عباس زاده
 18. کتاب طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی - بررسی و نقد 50 سال اخیر

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات طحان تألیف الکساندر کاتبرت ترجمه رضا بصیری مژدهی
 19. کتاب طراحی شهری - مفاهیم و جریان های معاصر

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 1120 انتشارات طحان تألیف تریدیب بنرجی ترجمه رضا بصیری مژدهی
 20. کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی مسکن

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات طحان تألیف پل استولارد ترجمه سید مناف هاشمی
 21. کتاب شهر خلاق - جلد 1 - برنامه ریزی راهبردی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف محمد هادی جاوید
 22. کتاب شهر خلاق - جلد 2 - اقتصاد پایدار

  13,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف سید علی حسین پور
 23. کتاب شهر و رفتارهای اجتماعی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات طحان تألیف مسعود داوری نژاد
 24. کتاب شناخت فضای شهری

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات طحان تألیف مسعود داوری نژاد
 25. کتاب اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات طحان تألیف دیوید ویلیس ترجمه مهندس کورش محمودی - مهندس امیر شکیبامنش
 26. کتاب تهویه طبیعی در ساختمان ها

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات طحان تألیف تامی کلیون ترجمه محمدرضا لیلیان - مهدیه عابدی - آرین امیر خانی - منصوره طاهباز
 27. کتاب معماری نماهای فلزی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات طحان تألیف ال ویلیام زاهنر ترجمه روزبه احمدی نژاد - سمیرا صادقی
 28. کتاب نظم و بی نظمی در معماری

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان تألیف محمدرضا بمانیان - آرین امیرخانی - محمدرضا لیلیان
  0