1. کتاب مبانی ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمد تقی آساد
 2. کتاب آناتومی به زبان ساده

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمدرضا نیکروش
 3. کتاب برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

  2,200 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
 4. کتاب جغرافیای جمعیت ایران

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر جعفر جوان
 5. کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف دکتر محمد رحیم رهنما
 6. کتاب طراحی با طبیعت

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف ایان مک هارگ ترجمه عبدالحسین وهابزاده
0