1. کتاب برگزیده متون ادب فارسی - ویراست سوم

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف دکتر جلیل تجلیل
 2. کتاب اصول مهندسی ژئو تکنیک - مکانیک خاک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف براجا ام داس ترجمه محمد رضا افضلی
 3. کتاب تاریخ شهر - شهرهای اسلامی و اروپایی در قرون وسطا

  10,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات نشر دانشگاهی تألیف لئوناردو بنه ولو ترجمه پروانه موحد
 4. کتاب درآمدی به اقتصاد شهری

  10,500 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف سعید عابدین درکوش
 5. کتاب معماری برای معلولان

  5,600 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تألیف رابرت جیمز سورنسن ترجمه فرح حبیب - راما فیاض
 6. کتاب روانشناسی تربیتی اصول و کاربرد آن

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 619 انتشارات نشر دانشگاهی تألیف جان گلاور ترجمه دکتر علینقی خرازی
0