1. کتاب اصول مهندسی پی

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 628 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر علیرضا رهائی
 2. کتاب اقتصاد مهندسی

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر محمد مهدی اسکو نژاد
 3. کتاب تحلیل سازه ها - روش کلاسیک و ماتریسی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 1021 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف محمدرضا اخوان لیل آبادی
 4. کتاب دینامیک سازه ها - جلد دوم

  24,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر اباذر اصغری
 5. کتاب الکترونیک دیجیتال

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تألیف دکتر مهدی صدیقی
0