1. کتاب مهندسی نرم افزار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات علوم رایانه تألیف یان سامرویل ترجمه مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
 2. کتاب شبکه های کامپیوتری - جلد دوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علوم رایانه تألیف آندرو اس. تننباوم ترجمه دکتر قدرت الله سپید نام
 3. کتاب آموزش گام به گام ویژوال بیسیک - مرجع کامل

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات علوم رایانه تألیف مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
 4. کتاب برنامه نویسی به زبان پاسکال - مرجع کامل

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات علوم رایانه تألیف مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
 5. کتاب برنامه نویسی با دلفی - مرجع کامل

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات علوم رایانه تألیف مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
 6. کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی - مرجع کامل

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات علوم رایانه تألیف مهندس عین الله جعفر نژاد قمی
 7. کتاب رفتار لرزه ای و طراحی دیوارهای برشی فولادی

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات علوم رایانه تألیف پروفسور ابوالحسن آستانه اصل ترجمه دکتر جواد واثقی امیری
 8. کتاب اصول سرپرستی

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات علوم رایانه تألیف سید حمیدرضا رضوی
0